Natahovací hodinky a hodinky s automatickým nátahem s ukazatelem data

 

  • Před nastavením času a data u modelů se zajištěnou korunkou je třeba tuto korunku otáčivým pohybem odjistit. Při samotném nastavení pak pokračujte obvyklým způsobem
  • Po nastavení času a data nezapomeňte korunku opět zajistit. Korunku zajistíte otáčivým pohybem, při současném mírném tlaku na korunku směrem dovnitř.

Pozice korunky A:            pozice pro natažení hodinového strojku

 Manuální natažení je nezbytné, pokud delší čas hodinky nepoužíváte. Pro jejich restartování potřebujete pouze několikrát otočit korunkou (hodinky ručně natáhnout) a nebo několikrát zakývejte hodinkami v ruce ze strany na stranu.

Tip! – úplné obnovení rezervního chodu na 42 hodin znamená otočit korunkou 32x

 Při nošení hodinek se automatický strojek dotahuje při každém pohybu vašeho zápěstí, na kterém nosíte hodinky.

 Pozice korunky B:            pozice pro nastavení data

 Opatrně vysuňte korunku do pozice B. Nastavení data provádíte otáčivým pohybem.

 Nastavení data nikdy neprovádějte pokud se ručičky aktuálního času nacházejí v pozici mezi 10 a 2 hodinou!

 Pozice korunky C:            pozice pro nastavení času

 Opatrně vysuňte korunku do pozice C. Vteřinová ručička se v tento moment zastaví. Posuňte otáčivým pohybem korunky ručičky vpřed nebo vzad na požadovaný čas.

 

Tip! – Jakmile hodinová (malá) ručička projde přes dvanáctku a dojde ke změně data na jeho ukazateli, nacházíte se v časovém módu „půlnoc“. Pokud ke změně data nedojde, nacházíte se v časovém módu „poledne“.

 

Nezapomeňte také na pravidelnou údržbu a čištění hodinek. Doporučujeme čistit hodinky a měnit těsnění jednou za čtyři roky. Čištění hodinek a výměnu těsnění vám provede každý odborný hodinář. Vždy vyžadujte protokol o provedené tlakové zkoušce.

Pro doporučené hodináře kontaktujte     servis@askania-praha.cz